نحوه پرداخت وجه

پرداخت آنلاین

شما می توانید پس از تکمیل اطلاعات سفارش، برای پرداخت فاکتور نهایی از درگاه آنلاین فروشگاه سیسوگ استفاده نمایید و فاکتور خود را پردخت نمایید.

سایر روش ها

اگر امکان پرداخت آنلاین ندارید. با 09901883982 در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.